5. natječaj –  zatvoren

  1. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.1. “RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA” – ZATVOREN

Lokalna akcijska grupa ,,Strossmayer“ objavila je 14. listopada 2022. godine 5. Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a ,,Strossmayer“ za razdoblje 2014.-2020. sukladan tipu operacije 4.1.1. iz PRR RH.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 366.704,00 kn, a visina potpore po korisniku iznosi od najmanje 5.000 EUR do 20.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 31. listopada 2022. godine do 3. prosinca 2022. godine.

Informativne radionice za sve potencijalne prijavitelje održati će se:

25. listopada 2022. godine (utorak) –   Općina Satnica Đakovačka, naselje Gašinci u prostorijama DVD Gašinci (Stjepana Radića 70, Gašinci) s početkom u 18:00 sati

26 listopada 2022.. godine (srijeda) – Đakovo, u prostorijama LAG-a ,,Strossmayer“ (zgrada DVD-a Đakovo, Splitska 21, Đakovo) s početkom u 18:00 sati

27. listopada 2022. godine (četvrtak) – Strizivojna, u prostorijama Općine Strizivojna (Ulica Braće Radića 172, Strizivojna ) s početkom u 18:00 sati

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

 

  1. IZMJENA 5. LAG NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 1.1.1. ,RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA” Skupština LAG-a ,,Strossmayer“ donijela je dana 17. svibnja 2023. godine Odluku o prvoj izmjeni 5. LAG Natječaja za tip operacije 1.1.1 ,,Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” iz LRS LAG-a ,,Strossmayer“ 2014.-2020. LAG-natječaj se mijenja u sljedećem dijelu: na 3. stranici, pod točkom 1. Opće odredbe, u dijelu 1.1. Predmet, svrha u raspoloživa sredstva Natječaja dio iz teksta: ,, Raspoloživa sredstva: 366.704,56 HRK“ mijenja se i glasi: ,,Raspoloživa sredstva: 93.252,50 EUR“. U ostalim odredbama LAG Natječaj ostaje nepromijenjen. Tekst prve izmjene natječaja možete preuzeti u nastavku.

1. natječaj – zatvoren

1. Natječaj LAG-a ”Strossmayer” za TO 1.1.4. sukladan TO 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Dana 19. ožujka 2018. godine LAG ”Strossmayer” objavljuje 1. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a ”Strossmayer” za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, a to su općine: Semeljci, Viškovci, Satnica Đakovačka, Trnava, Drenje, Levanjska Varoš i Strizivojna i Grad Đakovo. Rok za podnošenje prijave projekata je od 03.04.2018. do 07.05.2018. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 446.712,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.678,00 kn. Radionice za potencijalne prijavitelje na LAG Natječaj održati će se 27., 28. i 29. ožujka kako bi se potencijalnim prijaviteljima pružila potrebna pomoć u vidu edukacija i savjetovanja, odnosno kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave. Radionice će se održati:

Radionice će se održati: 27. ožujka 2018. godine – DVD Drenje , Ljudevita Gaja 25 , Drenje – s početkom u 17:00 sati 28. ožujka 2018. godine – Vijećnica Općina Strizivojna, Braće Radića 172, Strizivojna – s početkom u 17:00 sati 29. ožujka 2018. godine – Općina Semeljci, Kolodvorska 2, Semeljci – s početkom u 17:00 sati Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa. Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju.

Konačna rang lista

2. natječaj – zatvoren

2. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 2.2.1. “ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO”

Lokalna akcijska grupa ,,Strossmayer“ objavila je 19. lipnja 2019. godine 2. Natječaj za provedbu tipa operacije 2.2.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a ,,Strossmayer“ za razdoblje 2014.-2020. sukladan tipu operacije 7.4.1. PRR RH. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 2.411.392,99 HRK kuna gdje najniža vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost javne potpore iznosi 40.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti. Rok za podnošenje prijava je od 12. srpnja 2019. godine do 19. kolovoza 2019. godine. Informativne radionice za sve potencijalne prijavitelje održati će se: 1. srpnja 2019. godine (ponedjeljak) – Općina Satnica Đakovačka, prostorije Općine (Ulica Ante Starčevića 28, Satnica Đakovačka) s početkom u 10:00 sati 2. srpnja 2019. godine (utorak) – Općina Levanjska Varoš u prostorijama općinske vijećnice (Glavna 70, Levanjska Varoš) s početkom u 10:00 sati 8. srpnja 2019. godine (ponedjeljak) – u Đakovu, prostorije LAG-a ,,Strossmayer“ (Splitska 21, Đakovo) s početkom u 10:00 sati Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

Konačna rang lista

3. natječaj – zatvoren

3. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.4. “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

Lokalna akcijska grupa ,,Strossmayer“ objavila je 21. lipnja 2019. godine 3. Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a ,,Strossmayer“ za razdoblje 2014.-2020. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 1.002.442,50 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.382,50 kn. Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa. Rok za podnošenje prijava je od 8. srpnja 2019. godine do 16. kolovoza 2019. godine. Informativne radionice za sve potencijalne prijavitelje održati će se: 1. srpnja 2019. godine (ponedjeljak) – u prostorijama LAG-a ,,Strossmayer“ (Splitska 21, Đakovo) s početkom u 19:00 sati 2. srpnja 2019. godine (utorak) – Općina Trnava u prostorijama Doma kulture (Ivana Meštrovića 2, Trnava) s početkom u 19:00 sati 3. srpnja 2019. godine (srijeda) – Općina Viškovci, u prostorijama sportsko-kulturnog centra (Grobljanska 26, Viškovci) s početkom u 18:00 sati Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

Konačna rang lista

4. natječaj –  zatvoren

4. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.1. “RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA” – ZATVOREN

Lokalna akcijska grupa ,,Strossmayer“ objavila je 22. listopada 2020. godine 4. Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a ,,Strossmayer“ za razdoblje 2014.-2020. sukladan tipu operacije 4.1.1. iz PRR RH.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 1.489.100,43 kn, a visina potpore po korisniku iznosi od najmanje 5.000 EUR do 20.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 9. studenog 2020. godine do 11. prosinca 2020. godine.

Informativne radionice za sve potencijalne prijavitelje održati će se:

3. studenog 2020. godine (utorak) – Općina Drenje, naselje Potnjani u prostorijama DVD-a Potnjani (Braće Radića 39, Potnjani) s početkom u 18:00 sati

4. studenog 2020. godine (srijeda) – Općina Satnica Đakovačka (u prostorijama Općine, A. Starčevića 28, Satnica Đakovačka) s početkom u 18:00 sati

5. studeni 2020. godine (četvrtak) – u prostorijama LAG-a ,,Strossmayer“ (zgrada DVD-a Đakovo, Splitska 21, Đakovo) s početkom u 18:00 sati

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

1. IZMJENA 4. LAG NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 1.1.1. ,RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA” Skupština LAG-a ,,Strossmayer“ donijela je dana 12. travnja 2022. godine Odluku o prvoj izmjeni 4. LAG Natječaja za tip operacije 1.1.1 ,,Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” iz LRS LAG-a ,,Strossmayer“ 2014.-2020. LAG-natječaj se mijenja u sljedećem dijelu: na 3. stranici, pod točkom 1. Opće odredbe, u dijelu 1.1. Predmet, svrha u raspoloživa sredstva Natječaja dio iz teksta: ,, Raspoloživa sredstva: 1.489.100,43 HRK“ mijenja se i glasi: ,,Raspoloživa sredstva: 4.357.396,23 HRK“ U ostalim odredbama LAG Natječaj ostaje nepromijenjen. Tekst prve izmjene natječaja možete preuzeti u nastavku.

Konačna rang lista