Lokalna razvojna strategija

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN RH 48/18), za detaljnije informacije o Dodatku 6. Popis sudionika izrade LRS LAG-a ”Strossmayer” te o Dodatku 7. Struktura partnerstva LAG-a ”Strossmayer” obratite se uredu LAG-a.

Izmjena LRS 2019. godine

Lokalna razvojna strategija LAG-a ”Strossmayer” 2014.-2020. je sukladno potrebama potencijalnih korisnika i dodatnom analizom LAG područja, izmijenjena na sjednici Skupštine LAG-a ”Strossmayer” u svibnju 2019. godine te je kao takva odobrena od strane APPRRR dana 19. srpnja 2019. godine.

Izmjena LRS 2020. godine

Lokalna razvojna strategija LAG-a ”Strossmayer” 2014.-2020. je sukladno potrebama potencijalnih korisnika i dodatnom analizom LAG područja, izmijenjena na sjednici Skupštine LAG-a ”Strossmayer” u listopadu 2020. godine te je kao takva odobrena od strane APPRRR dana 30. prosinca 2020. godine.

Izmjena LRS 2021. godine

Lokalna razvojna strategija LAG-a ,,Strossmayer˝ 2014.-2020. je sukladno potrebama potencijalnih korisnika i dodatnom analizom LAG područja, izmijenjena na sjednici Skupštine LAG-a ,,Strossmayer˝ u listopadu 2021. godine te je kao takva odobrena od strane APPRRR dana 10. siječnja 2022. godine.

Izmjena LRS 2022. godine

Lokalna razvojna strategija LAG-a ,,Strossmayer˝ 2014.-2020. je sukladno potrebama potencijalnih korisnika i dodatnom analizom LAG područja, izmijenjena na sjednici Skupštine LAG-a ,,Strossmayer˝ u listopadu 2022. godine te je kao takva odobrena od strane APPRRR dana 23. prosinca 2022. godine.

Izmjena LRS 2023. godine

Lokalna razvojna strategija LAG-a ,,Strossmayer˝ 2014.-2020. je sukladno potrebama potencijalnih korisnika i dodatnom analizom LAG područja, izmijenjena na sjednici Skupštine LAG-a ,,Strossmayer˝ u svibnju 2023. godine te je kao takva odobrena od strane APPRRR-a dana 24. srpnja 2023. godine.