ČLANSTVO

Upravni odbor

9

Općina Satnica Đakovačka – Božana Rogalo

Općina Semeljci – Doris Sarka

Turistička zajednica Grada Đakova – Marija Borko

SSS Antuna Horvata Đakovo – Petra Šola

OPG Andraković Marinko – Marinko Andraković

Apostol Trnava – Igor Lukačević

OPG Sabo Ružica – Ružica Sabo

Udruga kulinara “Đakovački kulin” – Vladimir Ćorić

KUD “Hrvatska Čitaonica” – Evica Šerfezi

Lovačko društvo “Vepar” – Ivan Stipić

“Seljačka sloga” Ogranak Strizivojna – Ivanka Gašpić