ČLANSTVO

Civilni sektor

9

Đakovačko – osječka nadbiskupija

SAKUD Grada Đakova

Udruga roditelja ,,Sunce˝ Mrzović

Udruga za pomoć osoba s invaliditetom ,,Duga˝

Udruga žena ,,Cicika˝

KUD ,,Šokadija˝ Strizivojna

KUD ,,Drenjanci˝

,,Seljačka sloga˝ Ogranak Strizivojna

Šahovski klub Đakovo

A.R.L.A.

Lovačko društvo “Vepar” Gašinci

KUD “Hrvatska Čitaonica” Selci Đakovački

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN RH 48/18), za detaljnije informacije o članovima obratite se u ured LAG-a ”Strossmayer”.