PROJEKT

        “Upoznaj rad EU”

Odlukom Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, br.521-S-02-24-2 od 12. veljače 2024. godine LAG-u ”Strossmayer”

dodijeljena su financijska sredstava temeljem raspisanog Javnog natječaja o području Informiranja o EU u 2024. godini u iznosu

od 3.887,54 eura.

Projektne aktivnosti se odnose na održavanje dvije edukativno-debatne radionice koje će biti bazirane prvenstveno na informiranosti

mladih o načinu funkcioniranja Europske unije, zatim njezinih institucija s naglaskom na Europski parlament te informiranje građana o

njihovim pravima i vrijednostima koje ta prava nose sa sobom.

Predstavljanjem važnosti praćenja rada europskih i hrvatskih institucija prikazat će se utjecaj domaćih i europskih politika na svakodnevni

život mladih i društva općenito.

Ostvarenjem glavnog cilja dolazimo do saznanja o pravima na informiran izbor vezan uz predstojeće izbore za Europski parlament što

predstavlja specifični cilj projekta. Boljim informiranjem sveopće populacije širimo znanje te informiramo o demokratskim temeljima i

vrijednostima koje oni nose sa sobom.

Ciljana skupina su građani od 18 godina starosti na više.

Predviđeni datum održavanja projekte aktivnosti edukativno-debatne radionice je travanj 2024. godine.

                                                                                 

                                                                                                                                                    „Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva vanjskih i

                                                                                                                                                  europskih poslova. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti

                                                                                                                                                   udruge LAG „Strossmayer“ i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao

                                                                                                                                                                                      odraz stajališta Ministarstva.“