ČLANSTVO

Javni sektor

9

Grad Đakovo

Općina Drenje

Općina Levanjska Varoš

Općina Satnica Đakovačka

Općina Semeljci

Općina Strizivojna

Općina Trnava

Općina Viškovci

TZ Grada Đakova

SSS Antuna Horvata

Muzej Đakovštine

DVD Đakovo

DVD Potnjani

Vatrogasna zajednica Općine Semeljci

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN RH 48/18), za detaljnije informacije o članovima obratite se u ured LAG-a ”Strossmayer”.