Lokalna akcijska grupa ,,Strossmayer“ objavila je 22. listopada 2020. godine 4. Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a ,,Strossmayer“ za razdoblje 2014.-2020. sukladan tipu operacije 4.1.1. iz PRR RH. 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 1.489.100,43 kn, a visina potpore po korisniku iznosi od najmanje 5.000 EUR do 20.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 9. studenog 2020. godine do 11. prosinca 2020. godine.

Informativne radionice za sve potencijalne prijavitelje održati će se:

3. studenog 2020. godine (utorak) – Općina Drenje, naselje Potnjani u prostorijama DVD-a Potnjani (Braće Radića 39, Potnjani) s početkom u 18:00 sati

4. studenog 2020. godine (srijeda) – Općina Satnica Đakovačka (u prostorijama Općine, A. Starčevića 28, Satnica Đakovačka) s početkom u 18:00 sati

5. studeni 2020. godine (četvrtak) – u prostorijama LAG-a ,,Strossmayer“ (zgrada DVD-a Đakovo, Splitska 21, Đakovo) s početkom u 18:00 sati

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

  1. IZMJENA 4. LAG NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 1.1.1. ,RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Skupština LAG-a ,,Strossmayer“ donijela je dana 12. travnja 2022. godine Odluku o prvoj izmjeni 4. LAG Natječaja za tip operacije 1.1.1 ,,Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” iz LRS LAG-a ,,Strossmayer“ 2014.-2020.

LAG-natječaj se mijenja u sljedećem dijelu:

na 3. stranici, pod točkom 1. Opće odredbe, u dijelu 1.1. Predmet, svrha u raspoloživa sredstva Natječaja dio iz teksta:

,, Raspoloživa sredstva: 1.489.100,43 HRK“ mijenja se i glasi:

,,Raspoloživa sredstva: 4.357.396,23 HRK“

U ostalim odredbama LAG Natječaj ostaje nepromijenjen.

Tekst prve izmjene natječaja možete preuzeti u nastavku.

TEKST LAG NATJEČAJA:

LAG Natječaj

LAG Natječaj – prva izmjena

OBRASCI:

Obrazac A – Prijavni obrazac

Obrazac B – Plan nabave

Obrazac C – Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

Obrazac D – Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji – traktori

PRILOZI:

Prilog I. Natječajna dokumentacija

Prilog II. Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. Popis proizvoda

Prilog IV. Izjava o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog V. Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave

Prilog VI. Specifični kriterij za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju

Prilog VII. Uputa MZOIE

Prilog VIII. Pojašnjenje kriterija odabira

Prilog IX. Tablica SEKTOR ULAGANJA za KO 4

Prilog X. Tablica ZAPOSLENICI za KO 5

Prilog XI. Pravilnik o odabiru procjeni i vrednovanju projekata za financiranje u sklopu Natječaja LAG-a Strossmayer