Točka 6. Javnog Poziva mijenja se i glasi: Prijave za Javni poziv dostavljaju se do 31. ožujka 2022. godine

U ostalim točkama Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje Znaka „GODLEN PANONIAN QUALITY“ – za proizvode ostaje nepromijenjen.

Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje Znaka „GODLEN PANONIAN QUALITY“:

1. Predmet poziva

Predmet ovog poziva je iskazivanje interesa za korištenje Znaka „Golden Panonian Quality“ (u daljnjem tekstu: Znak), namijenjenog poticanju razvoja domaće proizvodnje temeljene na tradiciji, podizanju razine kvalitete lokalnih proizvoda, proizvodnih tehnologija i usluga, poticanju stvaralaštva, kreativnosti, izvornosti te promociji identiteta Osječko-baranjske županije. Znak „Golden Panonian Quality“ registriran je u Državnom Zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske kao jamstveni žig.

2. Stjecanje prava na korištenje Znaka

Pravo korištenja Znaka dodjeljuje se proizvodima koji posjeduju propisanu kvalitetu i koji su proizvedeni na području Osječko-baranjske županije.

3. Uvjeti kvalitete proizvoda

Kvalitetnim proizvodom smatra se onaj proizvod koji svojim ukupnim svojstvima može zadovoljiti izražene ili pretpostavljene potrebe korisnika i zahtjeve utvrđene u specifikacijama, kojima se

osigurava viša razina kvalitete od one koja je utvrđena zakonskim propisima koji se odnose na proizvod. Viša razina kvalitete mora biti mjerljiva. Proizvod treba biti izrađen od visoko-vrijednih i prihvatljivih materijala/sirovina (ekološki prihvatljivih materijala/sirovina), te se odlikovati boljom funkcionalnošću, boljom uporabnom vrijednošću, prepoznatljivošću, dizajnom i kvalitetom.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći na linku:

Stojimo vam na raspolaganju za više informacija (kontakt – mobitel: 091/593 8756, e-mail: [email protected]