Općina se sastoji od 2 naselja: Gašinci i Satnica Đakovačka. Prema posljednjem popisu stanovništva Satnica Đakovačka broji 2.123 stanovnika.