Ugovore kojima Osječko-baranjska županija privremeno sufinancira aktivnosti lokalnih akcijskih grupa u Mjeri M19 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. danas (13. prosinca 2019. godine) potpisao je zamjenik župana Goran Ivanović s predstavnicima četiri LAG-a. Ukupno odobrenih 500.000,00 kuna raspoređeno je za LAG „Baranja“ iz Belog Manastira (120.000,00 kuna), LAG „Karašica“ iz Petrijevaca (160.000,00 kuna), LAG „Strossmayer“ iz Đakova (100.000,00 kuna) i LAG „Vuka-Dunav“ iz Antunovca (120.000,00 kuna).

– Ovo je jedan od primjera partnerskog odnosa Osječko-baranjske županije i lokalnih akcijskih grupa kojim Županija predfinancira i time omogućava provođenje projekta koji su u visokom stupnju realizacije, a oni trenutno nemaju dovoljno potrebnih sredstava, no ta sredstva kasnije vraćaju. Znanje i vještina djelatnika LAG-ova te aktivnosti koje provode na svom području i u sinergiji sa Županijskom razvojnom agencijom zaista su bitni za našu ukupnu uspješnost u korištenju sredstava europskih fondova – rekao je zamjenik župana.

Kao i prošlih godina, Osječko-baranjska županija prepoznala je važnost LAG-ova te je u 2019. godini u Proračunu osigurala pola milijuna kuna za privremeno sufinanciranje odobrenih aktivnosti unutar Mjere M19 LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice). LAG-ovi su pak u studenome 2019. godine uputili Osječko-baranjskoj županiji zamolbu za osiguranje tih sredstava, i to kao povratna sredstava na rok od jedne godine, odnosno koja će vratiti nakon što im budu prihvaćeni periodični zahtjevi za isplate i nakon što im odobrena sredstva isplati Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Prilikom potpisivanja ugovora, pročelnik Upravnog odjela za ruralni razvoj Slavko Marijanović predstavio je Odluku o nagrađivanju projektnih ideja “Pametna sela” na području Osječko-baranjske županije. Naime, Europski parlament je u ožujku 2019. godine donio odluku o prihvaćanju projekta „Pametna sela“ kao novog koncepta uravnoteženog razvoja ruralnih područja, za što je osigurano 2,4 milijarde eura iz raznih fondova EU.

Projekt predstavlja novi koncept razvoja ruralnog prostora koji stvaraju ljudi koji pokreću lokalne inicijative i traže praktična rješenja za probleme u svojim sredinama radi povezivanja sa susjednim naseljima, općinama i gradovima pronalazeći zajedničke interese, stvarajući partnerstva koja uključuju jedinice lokalne samouprave, lokalne proizvođače, male poduzetnike, udruge, zadruge i poduzeća, sve koji mogu pridonijeti cilju održivog rasta, gospodarskog razvoja i povećanju kvalitete života u ruralnom prostoru.

Osječko-baranjska županija prepoznala je važnost tog koncepta razvoja ruralnih područja i izrade projekata „Pametna sela“. U svrhu poticanja, educiranja, podizanja svijesti i aktiviranja svih lokalnih čimbenika pokrenula je inicijativu izrade Odluke o dodjeli nagrada za izradu projektnih ideja „Pametna sela“, što je Županijska skupština prihvatila na sjednici u studenom ove godine te donijela Odluku o dodjeli 20 nagrada u ukupnoj vrijednosti 200.000 kuna. Postupak odabira projekata provodit će se temeljem natječaja koji će biti objavljen na web stranicama Osječko-baranjske županije

http://www.obz.hr/index.php/k2-listing/item/1302-zupanija-pomaze-projekte-lag-ova-s-500-000-kuna