Završena je provedba i isplaćena cjelokupna potpora za još jedan projekt odobren putem 4. Natječaja LAG-a ,,Strossmayer“ za tip operacije 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva” sukladan tipu operacije 4.1.1. PRR RH, iz Lokalne razvojne strategije LAG-a ,,Strossmayer“.  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u rujnu 2023. godine isplatila je cjelokupan iznos potpore od 15.784,20 EUR za projekt prijavljen na 4. LAG Natječaj naziva ,,Kupnja berača lješnjaka“ korisnika OPG Pajtler Nikol.

OPG Pajtler Nikol trenutno posjeduje 19,23 ha poljoprivredne površine na kojoj uzgaja lješnjake i samim time glavna djelatnost gospodarstva je voćarska proizvodnja. Nositeljica gospodarstva redovito pohađa seminare i stručne skupove u svrhu usavršavanja znanja i vještina u vezi voćarske proizvodnje.

Ostvarenim sredstvima potpore putem LAG Natječaja za OPG Pajtler Nikol realizirana je kupnja novog berača lješnjaka kojim se ubrzao proces sakupljanja ploda lješnjaka, te su se smanjili troškovi rada u voćnjaku.

Izvor: Foto LAG Strossmayer