U listopadu 2022. godine završena je provedba za još jedan projekt odobren putem 2. Natječaja LAG-a ,,Strossmayer“ za tip operacije 2.2.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a ,,Strossmayer“ za razdoblje 2014.-2020. sukladan tipu operacije 7.4.1. PRR RH.

LAG Strossmayer je 25. kolovoza 2020. godine donio Odluku o odabiru nositelju projekta Općini Viškovci za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Viškovci“ te dodijelio iznos od 296.500,00 kn potpore.

Nakon podnošenja 1. dijela Zahtjeva za potporu od strane LAG-a ,,Strossmayer“ projekt je odobren od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Nakon podnesenog Zahtjeva za konačnu isplatu, LAG ,,Strossmayer“ je obavio posjet lokaciji ulaganja te poslao dokumentaciju u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u listopadu 2022. godine izvršila je konačnu isplatu.

Provedbom ovog projekta izgrađeno je i opremljeno igralište s 5 klupa i koševa, tablom za označavanje i igralima: vrtuljak, igralište s toboganom, ljuljačke, njihalica na opruzi i klackalica.