Temeljem Ugovora sklopljenog između Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske vatrogasne zajednice o provedbi aktivnosti opremanja i osposobljavanja vatrogasnih zajednica u 2018.  godini, Ministarstvo poljoprivrede je nabavilo 74 vozila za vatrogasce te financiralo osposobljavanje 6.000 vatrogasaca.

U završnoj fazi je nabava 2.200 kompleta zaštitne opreme za vatrogasce.

Naime, nakon 2017. godine, jedne od najzahtjevnijih godina kada je u pitanju zaštita šuma od požara, dogovorena je veća zaštita šuma kroz preventivu – odnosno podizanje operativne sposobnosti naših vatrogasaca. Zbog toga je Ministarstvo poljoprivrede iniciralo izmjenu Pravilnika temeljem kojega se iz sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma (OKFŠ) financira dio aktivnosti vatrogasnih zajednica. Izmjenama Pravilnika je povećano izdvajanje za vatrogasne djelatnosti s dotadašnjih 5% na 20% od ukupno prikupljenih sredstava OKFŠ-a, što je godišnje povećanje s dotadašnjih 10 milijuna kuna na 40 milijuna kuna.

Podsjetimo, novim Zakonom o šumama, propisano je da se interes Hrvatske u upravljanju šumskim ekosustavima ostvaruje zaštitom šuma i šumskih zemljišta te zaštitom i očuvanjem općekorisnih funkcija šuma i bioraznolikosti, kako od šumskih požara tako i od ostalih ugroza. Zakonom se kvalitetnije utvrdila namjena sredstava prikupljenih od OKFŠ-a. To je naknada koju plaćaju pravne i fizičke osobe koje u Hrvatskoj obavljaju gospodarsku djelatnost. Zakonom je predviđeno da naknadu za OKFŠ plaćaju fizičke i pravne osobe koje ostvaruju prihode veće od  3 milijuna kuna godišnje, čime se dodatno rasteretilo gospodarstvenike, odnosno njih 90% oslobođeno je plaćanja te naknade. 

Ukupan iznos za provedbu aktivnosti opremanja i osposobljavanja vatrogasnih zajednica u 2018. godini iznosio je 40 milijuna kuna. Tim sredstvima financiramo nabavu opreme i osposobljavanje pripadnika vatrogasnih postrojbi i to ne samo onih na kršu, kao do sada, nego s područja cijele Hrvatske. Naime, tijekom protupožarne sezone vatrogasne postrojbe s kontinenta dislocirane su na priobalju i otocima kao ispomoć i sastavni su dio sustava vatrogastva u borbi protiv požara otvorenog prostora.
„Njega i održavanje naših šuma uvelike ovisi o preventivi. Ograničenim namjenskim sredstvima treba racionalno upravljati i njima rješavati one probleme koji će u najkraćem razdoblju dati rezultat – a to je brzo otkrivanje i sprečavanje širenja požara, kroz osposobljavanje i opremanje naših vatrogasaca. Vjerujemo da će ova mjera, uz novi sustav video nadzora protupožarnim kamerama u četiri dalmatinske županije, kojeg smo financirali lani sa 20 milijuna kuna, kao i sa 6 bespilotnih letjelica koje smo ove godine nabavili  kroz ribarstveni EU fond, dugoročno osigurati bolju operativnu sposobnost hrvatskih vatrogasaca, a time i bolju zaštitu naših šuma.“
– izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, Tomislav Tolušić na primopredaji vozila vatrogascima danas u Javnoj vatrogasnoj postaji Novi Zagreb. 

Ministarstvo poljoprivrede provelo je postupak javne nabave vozila i opreme i to za: 2.000 kompleta za šumske požare (požari otvorenog prostora) – čizme, kombinezoni, rukavice i dr. te 200 kompleta za strukturne požare (požari zatvorenog prostora). Nabavljeno je ukupno 74 vozila, od čega su 46 kombi vozila (dobavljač: Porsche Croatia d.o.o.) te 28 „pick up“ vozila (dobavljač: LMG Autokuća d.o.o.).
„Zahvaljujem Ministarstvu poljoprivrede što je prepoznalo probleme hrvatskog vatrogastva te ispunilo sva dana obećanja i sa 40 milijuna kuna godišnje, umjesto dosadašnjih 7 milijuna kuna, omogućilo kupnju neophodne opreme i vozila za naše vatrogasne postrojbe.“
izjavio je Ante Sanader, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ) te dodao
„Reformom sustava vatrogastva omogućeno je racionalno upravljanje sustavom pod jednom kapom, a to je od  početka ove godine HVZ – koja pokriva ne samo javne vatrogasne postrojbe nego i dobrovoljna vatrogasna društva na području cijele zemlje.“
Prošle godine između Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske vatrogasne zajednice potpisan je Ugovor o provedbi aktivnosti opremanja i osposobljavanja vatrogasnih zajednica u 2018. godini, nakon čega je Hrvatska vatrogasna zajednica izradila prijedlog Programa opremanja i osposobljavanja vatrogasnih zajednica u 2018. godini, u skladu s propisom iz područja vatrogastva kojim se propisao minimum potrebne tehničke opreme i potrebnih sredstava za redovne aktivnosti vatrogasnih postrojbi. Tijekom 2019. godine planirana je izrada novog programa opremanja i osposobljavanja vatrogasnih zajednica te se razmatra sklapanje novog četverogodišnjeg programa između Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske vatrogasne zajednice u ukupnom iznosu od 160 milijunakuna. https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/zastita-suma-od-pozara-je-prioritet-ministarstva-poljoprivrede-financirana-kupnja-74-vozila-i-osposobljavanje-6-000-vatrogasaca/1503