Pravilnik će omogućiti učinkovitiju provedbu uzgojnih programa te organizacijsko i infrastrukturno unaprjeđenje uzgojnih udruženja u području stočarstva.

Objavljen je Pravilnik o provedbi mjera Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine za čiju su provedbu osigurana sredstva u iznosu 5,9 milijuna kuna u Državnom proračunu.

Pravilnik će, navode iz Ministarstva poljoprivrede, omogućiti učinkovitiju provedbu uzgojnih programa te organizacijsko i infrastrukturno unaprjeđenje uzgojnih udruženja u području stočarstva.

Program uključuje sufinanciranje administrativnih troškova, ispitivanja genetske kakvoće ili prinosa stoke (uz iznimku provjera koje provodi vlasnik stoke te rutinskih provjera kakvoće mlijeka), edukacije i informiranja uzgajivača stoke o provedbi uzgojnih programa te sudjelovanja u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija i skupova iz područja provedbe uzgojno – selekcijskog rada u stočarstvu.

Prihvatljivi troškovi po mjerama Programa su:

  • Administrativni troškovi ustrojavanja i daljnjeg vođenja matičnih knjiga,
  • Troškovi ispitivanja koja provode uzgojna udruženja ili koje treće strane provode u njihovo ime, radi utvrđivanja genetske kakvoće ili testa na vlastiti rast i razvoj, uz iznimku provjera koje provodi vlasnik stoke kao i rutinskih provjera kakvoće mlijeka,
  • Troškovi edukacije i informiranja uzgajivača stoke o provedbi uzgojnih programa i organizacija stručnih skupova za uzgajivače,
  • Sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija i skupova iz područja provedbe uzgojno – selekcijskog rada u stočarstvu.

Zahtjev za sufinanciranje rada uzgojnog udruženja se podnosi Ministarstvu poljoprivrede pismenim putem na obrascu zahtjeva za potporu koji se nalazi u privitku Pravilnika u razdoblju od 15. rujna do 1. listopada 2021. godine za prvu godinu provedbe Programa.

Sve informacije vezano na podnošenje zahtjeva sadržane su u Pravilniku koji je dostupan ovdje.

Izvor: agroklub.com