U skladu s reformom unaprjeđenja sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju ove godine donijet će se novi Zakon o komasaciji i Akcijski plan provedbe, otkrila je ministrica Vučković.

Reforme i investicije u hrvatsku poljoprivredu vrijedne 988 milijuna kuna predstavila je jučer ministrica poljoprivrede Marija Vučković na održanoj konferenciji u Osječko-baranjskoj županiji.

Sredstva će se financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti s ciljem povećanja prehrambene sigurnosti te konkurentnosti hrvatskog poljoprivredno-prehrambenog sektora, priopćili su iz Ministarstva poljoprivrede.

Operativni program za voće i povrće

Riječ je, naime o nastavku već započete transformacije poljoprivrede kroz uspostavu mreže logističke infrastrukture za jačanje proizvodno tržišnog lanca u sektoru voća i povrća, unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju, digitalnu transformaciju poljoprivrede te unapređenje sustava doniranja hrane. 

Tako će se već u narednim mjesecima donijeti Operativni program jačanja tržišnog kapaciteta sektora voća i povrća za razdoblje 2021.-2026. te objaviti Javni poziv za dodjelu sredstva za izgradnju logističko distributivnih centara za voće i povrće ukupnog kapaciteta 26 tisuća tona koji će biti finalizirani 2026. godine.

Također, provest će se i popratna edukacija u području upravljanja i financija proizvođačkih organizacija te uspostaviti sustav označavanja voća i povrća s prepoznatljivom oznakom. 

Novi Zakon o komasaciji

Ove godine donijet će se i novi Zakon o komasaciji te Akcijski plan s ciljem provedbe komasacije najmanje 18 tisuća hektara do kraja prvog kvartala 2026. godine – uključujući usklađeno zemljišno knjižno, katastarsko stanje i stanje na terenu, izgrađenu mrežu poljskih puteva i kanala tamo gdje je potrebno, kao i realizaciju 90 postaja za monitoring stanja poljoprivrednog zemljišta. 

Već početkom sljedeće godine donijet će se Akcijski plan digitalne transformacije javnih usluga poljoprivredne administracije koji će uključivati uspostavu  sustava pametne poljoprivrede i sustava sljedivosti.

Također, u prvoj polovici 2023. godine uspostavit će se platforma Pametna poljoprivreda: e-Savjetnik, sustav za centralno upravljanje komunikacijom te Nacionalni katalog poljoprivrednih edukacija, a do kraja iste godine uspostavit će se i informacijski sustav sljedivosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. 

Zaključno s 2025. godinom sve javne usluge bit će digitalno dostupne, uz prateću edukativno-informativnu kampanju.

Financijska pomoć za jačanje konkurentnosti

Putem infrastrukturnog opremanja banke hrane i posrednika u lancu doniranja hrane unaprijedit će se sustav doniranja hrane.  

Do kraja 2021. godine bit će uspostavljena Jedinica za provedbu i upravljanje projektima digitalne transformacije Ministarstva poljoprivrede, a već početkom sljedeće godine objavljen Program potpore za infrastrukturno opremanje banke hrane i posrednika u lancu doniranja hrane

U 2022. godini pokrenut će se internet platforma i nadograđeno tehničko rješenje za IT sustav za doniranje hrane i pristupiti dobrovoljnim sporazumima za sprječavanje otpada od hrane.

Do kraja 2023. godine, napomenula je ministrica, provest će se tri informativno-edukativne kampanje na temu prekomjernog bacanja hrane i realizirati projekti infrastrukturnog opremanja banke hrane i posrednika u lancu doniranja hrane.

Uz navedene investicije i reforme, poljoprivrednicima će biti omogućena financijska pomoć za jačanje konkurentnosti te zelenu i energetsku tranziciju gospodarstva.

Određene reforme i investicije, poručila je Vučković koje se vežu uz ruralni razvoj i poljoprivredni sektor uključene su u ostale potkomponente Plana – investicije u vodoopskrbu i odvodnju, ulaganja u energetsku infrastrukturu s ciljem povećanja kapaciteta, a potpore privatnim investicijama u obliku financijskih instrumenata uključuju subjekte iz sektora poljoprivrede i drvne industrije.

Izvor: agroklub.com