Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za dodjelu potpora u okviru Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. godini., a za koji je i ove godine u proračunu osiguralo 5 milijuna kuna. Javni poziv otvoren je do 13. ožujka 2019.

Sredstva Programa razvoja cikloturizma na kontinentu namijenjena su jačanju bike turizma na kontinentu kroz trasiranje, uređenje i označavanje biciklističkih ruta i na raspolaganju su javnom sektoru – jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno sljedećim županijama: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka.

Prema prethodnom izrađenom Operativnom planu razvoja cikloturizma županije (2017.-2020.), sufinancira se sljedeće:

  1. Izrada prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta;
  2. Izrada/postavljanje signalizacije/info ploča duž cikloturističkih ruta, uključujući oznaku EuroVelo rute;
  3. Uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i postavljanje servisnih stanica za popravak bicikala duž cikloturističkih ruta;
  4. Izrada standarda za “bed&bike” smještajne objekte;
  5. Postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na graničnim prijelazima (ulaz/izlaz EuroVelo rute), na dr. međunarodnim pravcima biciklističkih ruta (Savska ruta, Dravska ruta, Ruta Panonski put mira i sl.), u gradovima na glavnim biciklističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija na udaljenim točkama u ruralnom prostoru i sl.;
  6. Uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama (smart odmorišta, nadstrešnice, stalci za bicikle, postavljenje pametnih klupa, postavljanje info tabli o odmorištu i relevantnim informacijama o lokalitetu/destinaciji i sl).

Ministarstvo sufinancira do 90% prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Minimalni iznos potpore iznosi 100.000,00 kn, a maksimalni 500.000,00 kn.

* Više informacija o pozivu pogledajte OVDJE.

Izvor: www.odraz.hr