Ministarstvo poljoprivrede predložilo je izmjene uvjeta prihvatljivosti za proizvodno vezane potpore (PVP) koji će se primjenjivati na zahtjeve za 2021. Što kažu nova pravila i tablice za sektor voća i povrća?

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je predložene izmjene uvjeta prihvatljivosti za postojeće proizvodno vezane potpore (PVP) iz Programa izravnih plaćanja i Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi, koji će se primjenjivati na zahtjeve za 2021. godinu. 

Prema njima, što se tiče sektora voća i povrća, za povrće se smanjuje obuhvat prihvatljivih vrsta povrća na tradicionalne povrtne vrste: rajčica, paprika, kupus, mrkva, luk, češnjak, krastavac, kornišon, tikva, tikvica, grah, grašak, salata, endivija, matovilac, radič, rukula, blitva, špinat, kelj, cikla, peršin, cvjetača, patlidžan, celer, brokula, šparoga.

Također, utvrđuje se minimalna prihvatljiva površina za svaku povrtnu vrstu od 0,5 hektara, a izuzetak uvjeta je salata gdje je prihvatljiva i kombinacija vrsta: salata, endivija, matovilac, radič, rikula (u dostizanju uvjeta minimalne prihvatljive površine od 0,5 kao i uroda od devet t/ha).

Poljoprivrednik, naveli su, mora ostvariti minimalnu proizvodnju povrća, za svaku prihvatljivu povrtnu vrstu, a koja se mora dokazati računom, otkupnim blokom ili Evidencijom o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda. Korisnik mora imati policu osiguranja za nasade i kulture za koje se traži PVP.

Minimalna proizvodnja/urod povrća

 Vrste povrća prihvatljive za PVP Minimalni urod (t/ha)
Brokula5
Češnjak7
Grašak6
Cvjetača10
Grah10
Špinat10
Patlidžan15
Peršin15
Blitva20
Kelj20
Luk20
Mrkva20
Salata(salata, endivija, matovilac, radič, rikula) 9
Tikva, tikvica20
Cikla25
Kupus25
Paprika25
Celer30
Kornišoni30
Industrijska rajčica40
Rajčica80
Krastavci salatni80
Šparoga2

Kod voća, pak, smanjuje se obuhvat prihvatljivih vrsta voća na tradicionalne voćne vrste: orah, lijeska, jabuka, kruška, breskva, nektarina, marelica, trešnja, višnja, šljiva, badem, lubenica, dinja, mandarina, nar, jagoda, borovnica, malina, kupina, smokva.

Također, utvrđuje se minimalna prihvatljiva površina za svaku voćnu vrstu:

  • orah, lijeska – minimalno dva hektara svake vrste pojedinačno;
  • jabuka, kruška – minimalno jedan hektar svake vrste pojedinačno;
  • breskva i/ili nektarina – minimalno 0,5 hektara;
  • marelica, trešnja, višnja, šljiva, badem, lubenica, dinja – minimalno 0,5 hektara svake vrste pojedinačno;
  • mandarina, nar, jagoda, borovnica, malina, kupina, smokva – minimalno 0,25 hektara svake vrste pojedinačno.

Minimalna proizvodnja/urod voća

 Vrste voća prihvatljive za PVP Minimalni urod (t/ha)
Orah jezgra / orah u ljusci1 / 2
Lijeska jezgra / lijeska u ljusci1 / 2
Bajam jezgra / bajam u ljusci1 / 2
Smokva5
Borovnica6
Malina6
Kruška7
Trešnja8
Kupina8
Breskva i/ili nektarina9
Marelica9
Višnja9
Šljiva10
Nar10
Jagoda10
Dinja15
Lubenica30
Jabuka30
Mandarina30

Kao i kod povrća, poljoprivrednik mora ostvariti minimalnu proizvodnju za svaku prihvatljivu voćnu vrstu koja se mora dokazati računom/otkupnim blokom/ Evidencijom o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda; korisnik mora imati policu osiguranja proizvodnje za nasade za koje se traži PVP.

Podsjećamo, Udruga proizvođača agruma i povrća “Neretvanska mladež” već je reagirala na predložene izmjene te ih ocijenila neozbiljnim jer prema njima nitko više neće ostvariti prava na navedena sredstva. 

Što vi mislite, jesu li predloženi minimalni urodi nerealni? Odgovorite nam u anketi. 

Izvor: agroklub.com