Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju jasno su opisali postupke i potrebne dokumente za ishođenje Mišljenja o usklađenosti dokumentacije s propisanim uvjetima vezano uz dobrobit životinja te veterinarsko-zdravstvene uvjete, kojeg je potrebno dostaviti kod ulaganja u objekte za životinje, unutar podmjere 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« te Mišljenja o usklađenosti dokumentacije sa standardima EU, kod ulaganja u građenje objekata za preradu hrane životinjskog podrijetla, unutar podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«.

Navedeni dokument možete pronaći u predlošcima i uputama i njime su jasno navedeni koraci koje je potrebno poduzeti te dokumenti i obrasci koje je potrebno dostaviti radi ishođenja navedenih mišljenja. Napominjemo da Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane neće biti u mogućnosti izdati potrebna mišljenja ako nisu zadovoljeni svi propisani postupci te ako nije dostavljen zahtjev na propisanom obrascu te potpuna, pravilno izrađena dokumentacija potrebna za ishođenje mišljenja.

Navedene informacije nalaze se na ovoj poveznici.

Za aplikaciju na podmjeru 4.1. i 4.2. dovoljno je da Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dostavite dokaz da ste zahtjev za izdavanjem predmetnog Mišljenja podnijeli Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane u propisanom roku, a Mišljenje će Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane direktno prosljeđivati Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na njezin zahtjev dostavljen elektroničkom poštom.

Molimo Vas da se za sve dodatne informacije vezane uz izdavanje Mišljenja obratite dolje navedenim osobama:  

Za izdavanje Mišljenja o usklađenosti dokumentacije s propisanim uvjetima vezano uz dobrobit životinja te veterinarsko-zdravstvene uvjete – Podmjera 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva«

Kontakt osobe:
mr. Ranka Šimić, dr.med.vet., viši stručni savjetnik (telefon: 01/6443-864; e-mail: [email protected])
Andrea Mihaljević, dr. med.vet., viši stručni savjetnik, (telefon: 01/6443-846; e-mail: [email protected])  

Za izdavanje Mišljenja o usklađenosti dokumentacije sa standardima EU, kod ulaganja u građenje objekata za preradu hrane životinjskog podrijetla – Podmjera 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«
Kontakt osobe:
Snježana Lugarić, dr.vet.med., voditelj Odjela (telefon: 01/6443-860; e-mail: [email protected])
Zrinka Dugonjić, dr.vet.med., voditelj Odjela (telefon: 01/6443-851; e-mail: [email protected])

Izvor: www.ruralnirazvoj.hr