Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj u četvrtak, 26. kolovoza 2021. godine, donijela Odluku o Programu potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi 2021. – 2023. godine, za što je osigurano 1,5 milijuna kuna iz Državnog proračuna RH, te Odluku o Programu potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine vrijednog 5,9 milijuna kuna, također osiguranih iz nacionalnih sredstava.

Uvođenjem potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi, za što je predviđeno 500 tisuća kuna za svaku godinu provedbe, očekuje se povećanje broja uzgojno valjanih kljunova, poboljšavanje bitnih proizvodnih svojstava i poticanje gospodarske konkurentnosti uzgoja izvornih pasmina peradi, što u konačnici rezultira većim prihodima i većom dobiti u proizvodnji. Izvorne pasmine, uz tradicijsku i proizvodnu vrijednost, značajne su i sa stajališta očuvanja genotipova životinja koje su izrazito prilagođene promjenjivim okolišnim uvjetima.  

Program potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine omogućit će učinkovitiju provedbu uzgojnih programa te organizacijsko i infrastrukturno unaprjeđenje uzgojnih udruženja u području stočarstva, za što su u 2021. predviđena financijska sredstva u iznosu od 1,9 milijuna kuna te po 2 milijuna kuna za 2022. i 2023. godinu. Naime, provedbom Program planirana je učinkovitija provedba svih metoda i postupaka definiranih u uzgojnim programima u cilju genetskog unaprjeđenja populacija stoke za bitna proizvodna svojstva kao što su proizvodnja mesa, mlijeka, jaja, meda i drugih stočarskih proizvoda, kao i očuvanje izvornih genotipova i genetske varijabilnosti u populacijama izvornih pasmina domaćih životinja te administrativno jačanje uzgojnih udruženja u provedbi uzgojnih programa.   

„Koristim ovu priliku da se zahvalim i pohvalim predani rad i napredak hrvatskih uzgojnih udruženja koji su primijećeni i na međunarodnoj razini, pri čemu želim posebno istaknuti Središnji savez hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda, Središnji savez udruga hrvatskih uzgajivača holstein goveda te posljednje uspjehe pri uzgoju izvornih pasmina, osobito hrvatskog hladnokrvnjaka, hrvatskog posavca, slavonsko-srijemskog podolca, istarskog goveda, buše, crne slavonske svinje kao i ostalih hrvatskih izvornih pasmina za koje je Ministarstvo poljoprivrede odobrilo uzgojne programe“,naglasila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Izvor: www.poljoprivreda.gov.hr