Lokalna akcijska grupa “Strossmayer” dana 20. rujna 2023. godine održala je Izvanrednu skupštinu LAG-a na kojoj je predstavljena i jednoglasno usvojena Lokalna razvojna strategija za programsko razdoblje 2023. do 2027. godine od strane članova LAG-a „Strossmayer“.