Na Izvanrednoj Skupštini LAG-a ”Strossmayer” usvojen je novi Statut LAG-a. Novi Statut sačinjava sve dosadašnje izmjene i dopune te je usklađen prema novim smjernicama Pravilnika o provedbi intervencije 77.06. »Potpora LEADER (CLLD) pristupu« iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.