Pravilnikom o provedbi Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 (NN 71/16, 15/17, 17/17, 27/17) člankom 34. propisane su odredbe vezane uz promjene Zahtjeva za potporu.

Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu izuzev promjena podataka o korisniku odnosno podataka koje se nalaze u Evidenciji korisnika.

U nastavku se korisnicima daje uputa vezano uz potrebno postupanje s obzirom na razne situacije/trenutke nastanka promjena u projektima:

UPUTA KORISNICIMA MJERE 7_PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PROMJENU