Ministarstvo poljoprivrede je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započelo provedbu promotivnih aktivnosti sa svrhom edukacije osnivača škola, škola i dobavljača u četiri regionalna centra, kako bi na odgovarajući način pripremilo provedbu Školske sheme u novoj školskoj godini, a koja se provodi već osmu godinu zaredom. Nakon provedenih radionica u Osijeku i Rijeci na kojima je sudjelovalo 110 osoba, radionica će se održati i u Splitu 21. rujna, a potom i u Zagrebu, a procjenjuje se da će se ukupan broj sudionika svih radionica kretati između 200 i 300 osoba.

Školska shema je program kojim se promiču javno zdravstvene politike Europske unije, a uključuje osiguravanje voća i povrća u osnovnim i srednjim školama te mlijeka i mliječnih proizvoda u osnovnim školama, kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane, kontinuirano u nastavne dane tijekom školske godine. Program je namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda i poboljšanju prehrambenih navika djece i mladih osoba u odgojno-obrazovnim ustanovama, kao i promicanju zdravog načina života, povezanosti s prirodom i edukaciji o važnosti zaštite okoliša.  

U školskoj godini 2020./2021. u Školskoj shemi sudjelovale su 803 školske ustanove s 49 dobavljača i 289.686 učenika te je za njihovu prehranu utrošeno 639,5 t voća i povrća te 312.411 litara mlijeka i mliječnih proizvoda. 

Radionica u Splitu održat će se 21. rujna 2021. godine u 10:30 sati u prostorijama HGK – Županijske komore Split (Obala Ante Trumbića 4), te u Zagrebu 22. rujna 2021. godine u kino dvorani Ministarstva poljoprivrede (Ulica grada Vukovara 78). Informacije o radionicama i obrazac za prijavu na iste nalaze se na poveznici.

Izvor: Službena stranica Ministarstva poljoprivrede