Pokrenuto je savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta kojim se omogućuje upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD samo uz pravno valjanu dokumentaciju o vlasništvu/posjedu. Prijedlogom se dopušta iznimka za upis privatnog zemljišta bez dokaza o vlasništvu/posjedu, ali uz obvezu dokazivanja obavljanja poljoprivredne aktivnosti na parceli putem geotagiranih fotografija, stoji u priopćenju Ministarstva poljoprivrede.

Pravilnikom se omogućuje javna objava podataka o ARKOD parceli, uključujući naziv PG-a koji koristi parcelu. Također se uvodi šifra korištenja za privremeno neodržavane poljoprivredne parcele utvrđene kontrolom na terenu. Na taj način će se spriječiti podnošenje zahtjeva za potporu za neodržavanu parcelu dok korisnik ne dokaže obavljanje poljoprivredne aktivnosti na njoj. Ako poljoprivrednik ne dostavi dokaz da je na istoj proveo određenu poljoprivrednu aktivnost u razdoblju od dvije godine parcela će se brisati iz ARKOD-a.

Unapređuje se i pojednostavljuje sustav temeljem nalaza kontrole na terenu, ograničava zlouporaba i špekulacija prilikom upisa poljoprivrednog zemljišta u ARKOD, omogućuje se bolja kontrola korištenja, transparentnost sustava te javna objava korisnika svih ARKOD parcela.

Idemo prema potpunoj transparentnosti sustava. Uvođenjem ovih pravila više nitko neće nagađati čija je zemlja koja se ne koristi i je li netko na njoj prijavio proizvodnju. Sve će biti transparentno, javno dostupno i provjerljivo na web stranici www.arkod.hr. Smisao poljoprivrednih potpora je poticati proizvođače koji se zaista bave poljoprivredom. Pozivam sve da daju svoj doprinos ovom našem prijedlogu pravilnika.“ – izjavio je ministar Tomislav Tolušić.

 

Izvor: www.savjetodavna.hr