Procjenjuje se da se populacija ptica svih uobičajenih vrsta u EU smanjila za 4 posto, ali pokazuje znakove oporavka posljednjih godina. Međutim, ona s poljoprivrednih površina opada.

Izumiranje je prirodni dio evolucije ptica i događa se iz mnogih razloga poput gubitka njihovog staništa, hrane, lova, trovanja i vremenskih promjena. Međutim, čovječanstvo bi ih sačuvati od toga samo kada bi odgovorno upravljali okolišem i poduzeli korake za smanjenje rizika.

Nakon što je dugo godina njihov broj opadao, dobra je vijest da je kod uobičajenih ptica stabilan ili se čak povećao. To se posebno odnosi na šumske ptice čija se populacija povećala za 9 posto između 2000. i 2019. godine. No, nažalost u Europskoj uniji i dalje ima manje vrsta nego prije nekoliko desetljeća.

Procjenjuje se da se populacija u EU svih uobičajenih vrsta smanjila za 4 posto, ali posljednjih godina pokazuje znakove oporavka. Međutim, skupina onih na tipičnim poljoprivrednim površinama opada, a od 2000. godine smanjila se za 17 posto, upozorava Europska komisija.

Ove se životinjice smatraju dobrim pokazateljima raznolikosti i cjelovitosti ekosustava jer njihove zajednice odražavaju promjene u populacijama vrsta kojima se hrane, poput insekata. 

Vrlo su pokretne – mogu se preseliti drugdje kad njihovo okruženje postane neprikladno. Zbog toga prisutnost, obilje i raznolikost njihovih vrsta govore o stanju okoliša i njegovom razvoju tijekom vremena. Važno je i to da ih je lakše promatrati od većine drugih skupina životinja što je privlačno za javnost. Stoga je o njima dostupno puno podataka.

Kako ih zaštititi?

Znanstvena zajednica vjeruje da se veliki gubici u populacijama uobičajenih vrsta ptica na poljoprivrednim površinama mogu pripisati promjenama u korištenju zemljišta i poljoprivrednim praksama, kao što je nestanak malih neproduktivnih krajobraznih elemenata poput živica, šumaraka te upotreba pesticida. 

Ptice kao saveznici u poljoprivrednoj proizvodnji

Učinci toga mogli bi se ublažiti strategijom Od polja do stola, kojom se želi smanjiti ukupna uporaba i rizik od kemijskih pesticida za 50 posto do 2030. godine te strategijom EU o biološkoj raznolikosti do 2030. godine  s ciljem vraćanja najmanje 10 posto poljoprivrednog zemljište u ono s obilježjima krajolika visoke bioraznolikosti i povećati površinu pod organskim uzgojem tako da ono čini 25 posto ukupnog obradivog zemljišta u EU.

Važno je da javnost bude svjesna ugroženosti ovih životinja. Kako pojašnjava the spruce, od 10.000 vrsta ptica na svijetu, više od 10 posto službeno je klasificirano kao ugroženo. Stoga je potrebno zaštititi njihova staništa i smanjiti rizike koji prijete njihovoj egzistenciji, kao što su invazivne grabežljivice.

Izvor: agroklub.com