Ocjenjivanje izmjena i odobravanje usklađivanja lokalnih razvojnih strategija (LRS) LAG-ova koji su odabrani za programsko razdoblje 2014. – 2020. započelo je krajem studenog 2017. godine.

Do 8. siječnja 2018. godine zaprimljena su ukupno tri zahtjeva za promjenu LRS koja su prema vrsti izmjene morala biti ocjenjena od strane Ocjenjivačkog odbora za mjeru 19. Ocjenjivački odbor završio je ocjenjivanje dvije LRS od kojih je jedna zaprimljena u razdoblju kada je bio važeći Pravilnik o provedbi podmjera 19.2, 19.3. i 19.4. (NN 47/16 i 108/16), dok je druga zaprimljena tijekom studenog 2017. godine, te je ista ocijenjena  sukladno novom Pravilniku o provedbi podmjera 19.2., 19.3. i 19.4. (NN 96/17). Jedna izmjena LRS u narednom će razdoblju biti poslana Ocjenjivačkom odboru za mjeru 19 na ocjenjivanje.

Usklađivanje LRS-a, odnosno izmjene koje se odnose na tehničke i tiskarske ispravke, izmjene pokrenute na inicijativu odnosno uzrokovane od strane nacionalnih tijela i tijela Europske komisije, izmjene akcijskog i financijskog plana te izmjene obuhvata područja LAG-a, ocjenjuju se na razini Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja), a do 8. siječnja 2018. godine zaprimljeno je ukupno 19 takvih zahtjeva za izmjenu LRS.

Na radionici u Vukovaru, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede – Mreže za ruralni razvoj i suorganizaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u studenom 2017. godine, sudionici – odobreni LAG-ovi u Republici Hrvatskoj za programsko razdoblje 2014. – 2020. su se u anketi putem platforme Slido izjasnili da je njih ukupno 93% planiralo poslati usklađivanje/izmjenu LRS do kraja 2017. godine. Međutim, samo je 34% LAG-ova dostavilo usklađivanje/izmjenu LRS u istom razdoblju. Ako gledamo najnovije podatke, za sve zahtjeve za promjenu pristigle do 8. siječnja 2018. godine tada je ukupno 22 LAG-a, odnosno njih 41%, prijavilo usklađivanje/izmjenu LRS.

* Napomena: Podatak se odnosi na razdoblje od 1. do 8. siječnja 2018. godine.

Pozivamo sve LAG-ove koji još nisu poslali zahtjev za promjenu (izmjena/usklađivanje LRS), da u što skorijem razdoblju pošalju iste kako bi Agencija za plaćanja pravovremeno obradila sve pristigle zahtjeve za promjenu i kako bi svi LAG-ovi imali stvorene preduvjete za objavu natječaja.

 

Izvor: www.ruralnirazvoj.hr