U Narodnim novinama od 27. svibnja 2020. objavljena je Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. te je sada učenicima i roditeljima poznato koja zanimanja mogu odabrati u novoj školskoj godini. Srednjoj strukovnoj školi Antuna Horvata iz Đakova odobrena su sva predviđena zanimanja, ukupno 19, tako da će učenici i njihovi roditelji imati bogat izbor. Moći će birati između šest četverogodišnjih zanimanja: Tehničar za računalstvo, Tehničar za mehatroniku, Strojarski računalni tehničar, Agrotehničar, Agroturistički tehničar i Fitofarmaceut, pet trogodišnjih zanimanja u Jedinstvenom modelu obrazovanja: Kuhar, Frizer, Strojobravar, Automehaničar i Stolar, šest zanimanja u klasičnom sustavu trogodišnjeg obrazovanja: Mesar, Pekar, Cvjećar, Elektroinstalater, Fotograf i Keramičar oblagač te dva   eksperimentalna zanimanja u Dualnom modelu obrazovanja – CNC operater i Soboslikar ličilac dekorater u Dualnom obrazovanju. Većina ovih zanimanja je na listi deficitarnih zanimanja za koje se lako pronalazi zaposlenje po završetku školovanja, a mnoga zanimanja se i stipendiraju. Prošle godine je više od stotinu učenika Srednje strukovne škole dobilo neku od stipendija s državne, županijske ili lokalne razine, što je velika pomoć učenicima i roditeljima. I ova „korona kriza” pohađala je važnost svih ovih zanimanja koja su nužna da bi život jedne zajednice funkcionirao:. od proizvodnje hrane do raznih, preko računalnih usluga koje su se pokazale nezamjenjivima, do neophodnih uslužnih djelatnosti, doznajemo iz škole.

U odnosu na prošlu godinu novost je zanimanje eksperimentalno zanimanje CNC operater u Dualnom modelu, koji se provodi u suradnji hrvatske i švicarske vlade, a  u Srednja strukovna škola odabrana je temeljem Javnog poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao i eksperimentalno zanimanje Soboslikar ličilac dekorater, koje je uvedeno prošle godine. Srednja strukovna škola će biti jedna od malobrojnih škola u Hrvatskoj, koja će provoditi ovakav model najmodernijeg strukovnog obrazovanja u čak dva zanimanja, navode u dopisu.

Jedan od glavnih razlog uvođenja novog programa CNC operater je interes poslodavaca u Đakovu i Đakovštini, koji trebaju ovakav profil budućih stručnjaka i to u različitim strukovnim područjima, ponajviše u drvnom i strojarskom sektoru. Učenje temeljeno na radu provodi se u ustanovi za strukovno obrazovanje u specijaliziranim praktikumima te u gospodarskom subjektu. Modul CNC praksa polazniku će omogućiti stjecanje vještina kroz rad usvajanje temeljnih znanja i vještina neophodnih za ručnu obradu i rad na klasičnim te rukovanja klasičnim alatnim strojevima i stjecanja odgovarajućeg stupnja samostalnosti i odgovornosti za rad na klasičnom i CNC strojevima. Također, omogućit će mu stjecanje vještina planiranja i pripreme budućeg poduzetničkog poduhvate mu dati stručna znanja o važećim propisima koji reguliraju rad poduzetnika, kao i vještine vođenja različitih evidencija te prodaji realiziranih proizvoda. Učenje temeljeno na radu polazniku će omogućiti stjecanje strukovnih vještina, ali i generičkih kompetencija kritičkog mišljenja i samoevaluacije. CNC operater će nakon stečene kvalifikacije odgovoriti na potrebe tržišta rada, naglašavaju iz škole.

Izvor: tranzistor.hr