Osječko-baranjskoj županiji lani je kroz natječaj iz Programa ruralnog razvoja odobreno financiranje izgradnje tri sustava navodnjavanja u stopostotnom iznosu. Riječ je o gotovo 49 milijuna kuna za 854,5 hektara.

Bez navodnjavanja nema ozbiljne proizvodnje, a ovaj projekt znači da smo svjesni kako je poljoprivreda osnova gospodarske djelatnosti Osječko-baranjske županije, da smo svjesni klimatskih promjena koje su sve veće i koje se sada javljaju u puno kraćim ciklusima te da samo osiguravanje dovoljne količine vode možete stvoriti konkurentan proizvod, kaže pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu ove županije Silva Wendling.

Naime, na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz Programa ruralnog razvoja podnijeli su zahtjeve za potpore za izgradnju tri sustava. Nedavno su potpisani ugovori kojima se Hrvatskim vodama povjerava komisiono vođenje tih projekata, a korisnici su također već potpisali ugovore o priključenju.

“OBŽ je zajedno s Hrvatskim vodama izradila projektnu dokumentaciju za nekoliko sustava navodnjavanja i ishodila potrebna odobrenja odnosno dozvole za gradnju. Slijedom toga pripremili smo četiri projekta na objavljeni natječaj Ministarstva, odnosno Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Riječ je o podmjeri 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva” odnosno tipu operacije 4.3.1. iz Programa ruralnog razvoja – Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja.

Međutim u trenutku prijave mogli smo prijaviti na natječaj samo tri sustava navodnjavanja, budući da za sustav navodnjavanja Dalj, krajnji korisnik koji se nalazi na tom području nije bio u mogućnosti potpisati predugovor o priključenju, a jedan od osnovnih dokumenata koji se dostavlja traži da je za najmanje 70 posto obuhvata bilo kojeg sustava navodnjavanja potpisan predugovor o priključenju budućih korisnika. Ne može se iz sredstava EU-a graditi sustav navodnjavanja koji nema poznatog krajnjeg korisnika, a koji je potom obvezan priključiti se na taj sustav“, objasnila je.

Napomenula je da se izgradnjom sustava javnog navodnjavanja voda dovodi do parcele zatvorenim cjevovodima jer samo je to moguće financirati iz sredstava EU-a. Pri tome neće biti gubitaka vode, a svaki krajnji korisnik imat će mjerno mjesto i točno će se vidjeti koliko je vode potrošio. To znači da će platiti samo ono što je potrošio, nikakvi gubici vode koji se tijekom transporta mogu dogoditi neće njega teretiti.

Za sustav navodnjavanja Budimci – Krndija na području Općine Podgorač odobreno je 26,26 milijuna kuna, za sustav Poljoprivredni institut Osijek 13 milijuna kuna te za sustav navodnjavanja Mala šuma – Veliki vrt na području Općine Ernestinovo 9,5 milijuna kuna.

Agencija za plaćanje u poljoprivredi u srpnju 2019. je donijela tri odluke kojima je Županiji odobreno financiranje izgradnje u stopostotnom iznosu. Riječ je o gotovo 49 milijuna kuna za 854,5 hektara. Obveza OBŽ-a je u roku 36 mjeseci utrošiti sva sredstva te Agenciji dostaviti dokumente.

Nakon provedenog postupka javne nabave, prema projektnoj dokumentaciji, izgradnja sva tri sustava planirana je za rok od 20 mjeseci.

“Navodnjavanje omogućuje sijanje i drugih kultura, odnosno dvije žetve na određenim površinama, kao i prelazak na uzgoj dohodovnijih kulture. Zna se da trošak navodnjavanja ne podnose sve poljoprivredne kulture, primjerice trošak proizvodnje pšenice ne može pokriti. Potrebno je uzgajati kulture koje imaju veću cijenu kako bi se pokrio trošak navodnjavanja“, istaknula je pročelnica i dodala kako trošak navodnjavanja nije toliko visok, uzmu li se u obzir prednosti. Konkretno, cijena po hektaru kreće se od 600 do 700 kuna godišnje.

Izvor: ruralnirazvoj.hr