Temeljem članka 24. Statuta Lokalne akcijske grupe “Strossmayer”, Predsjednica Božana Kovačić saziva Redovnu sjednicu Skupštine LAG-a “Strossmayer” koja će se održati 09. prosinca 2017. godine (subota) u Pansionu Budimir u Đakovu, Nikole Tesle 90a, s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu Skupštine predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1) Otvaranje sjednice i izbor radnih tijela

a) Radno predsjedništvo 3 člana

b) Zapisničar

c) Ovjerovitelje zapisnika 2 člana

d) Verifikacijska komisija 3 člana

2) Izvješće verifikacijske komisije

3) Prihvaćanje dnevnog reda

4) Donošenje Odluke o usklađenju Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe “Strossmayer” 2014. – 2020.

5) Donošenje Financijskog plana LAG-a “Strossmayer” za 2018. godinu

6) Donošenje Godišnjeg plana i programa rada LAG-a “Strossmayer” za 2018. godinu

7) Donošenje Odluke o proglašenju počasnog člana

8) Razno

 

Članovima Skupštine LAG-a “Strossmayer” svi materijali dostavljeni su putem elektroničke pošte.

Molimo članove da se odazovu pozivu na sjednicu Skupštine.