Temeljem članka 20. Statuta Lokalne akcijske grupe „Strossmayer“, Predsjednica LAG-a ,,Strossmayer” saziva Redovnu sjednicu Skupštine LAG-a „Strossmayer“ koja će se održati 11. prosinca 2019. godine (srijeda) u prostorijama DVD-a ”Potnjani”, na adresi Braće Radića 39, Potnjani s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu Skupštine predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1.Otvaranje sjednice i izbor radnih tijela

a) Radno predsjedništvo    3 člana

b) Zapisničar

c) Ovjerovitelje zapisnika  2 člana

d) Verifikacijska komisija  3 člana

2. Izvješće verifikacijske komisije

3. Prihvaćanje dnevnog reda

4. Donošenje Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu

5. Donošenje Financijskog plana za 2020. godinu

6. Donošenje Godišnjeg Plana rada i Programa rada LAG-a za 2020. godinu

7. Usvajanje Izvješća o provedbi LRS i donošenje Odluke o uspješnosti provedbe LRS

8. Izvješće Nadzornog odbora za 2018. godinu

9. Razno

Članovima Skupštine LAG-a “Strossmayer” svi materijali dostavljeni su putem elektroničke pošte.

Molimo članove da se odazovu Pozivu na sjednicu Skupštine.