Temeljem članka 24. Statuta Lokalne akcijske grupe “Strossmayer”, Predsjednica Božana Kovačić saziva Redovnu sjednicu Skupštine LAG-a “Strossmayer” koja će se održati 15. ožujka 2018. godine (četvrtak) u prostorijama Sportsko-kulturnog centra Viškovci, na adresi Grobljanska bb (NK ”Radnički”) s početkom u 17:00 sati.

Za sjednicu Skupštine predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje sjednice i izbor radnih tijela

a) Radno predsjedništvo 3 člana

b) Zapisničar

c) Ovjerovitelje zapisnika 2 člana

d) Verifikacijska komisija 3 člana

2. Izvješće verifikacijske komisije

3. Prihvaćanje dnevnog reda

4. Usvajanje Statuta LAG-a ”Strossmayer”

5. Donošenje Odluke o razrješenju dopredsjednika LAG-a ”Strossmayer”

6. Donošenje Odluke o imenovanju dopredsjednika LAG-a ”Strossmayer”

7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora

8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora

9. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora

10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

11. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora

12. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora

13. Donošenje Odluke o usvajanju dokumentacije za provedbu LAG Natječaja

14. Izvješće o radu predsjednice LAG-a

15. Razno

 

Članovima Skupštine LAG-a “Strossmayer” svi materijali dostavljeni su putem elektroničke pošte.

Molimo članove da se odazovu Pozivu na sjednicu Skupštine.