Konzultacijski upitnik 7. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima

Od svibnja do listopada 2019. godine diljem Europe provode se razni oblici konzultacija s mladima u sklopu 7. ciklusa. Cilj ovog ciklusa jest prikupiti mišljenje mladih na temu “Stvaranje prilika za mlade“, pritom stavljajući fokus na tri Cilja za mlade: Kvalitetni poslovi za sve (7), Kvalitetno učenje (8) te Poticaj mladima iz ruralnih sredina (6). 

Pred vama je upitnik koji se sastoji od tridesetak pitanja zatvorenog tipa te je predviđeno vrijeme ispunjavanja 10 minuta. Upitnik popunjavaju isključivo mlade osobe od 13 do 30 godina. Molimo vas da na pitanja odgovarate iskreno jer je upitnik u potpunosti anoniman. 

Konzultacijski upitnik provodi Mreža mladih Hrvatske. Anonimizirana baza podataka odgovora prikupljenih upitnikom bit će podijeljena s Europskim forumom mladih za potrebe analize rezultata 7. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima. Europski forum mladih može dotične odgovore učiniti dostupnima u sklopu baze podataka prikupljenih odgovora za potrebe analiza koje će provoditi drugi subjekti. Mreža mladih Hrvatske i Nacionalna radna skupina za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima pozivaju vas da i nakon ispunjavanja upitnika nastavite pratiti aktivnosti i događanja na temu dijaloga s mladima. Sve nove informacije možete saznati na web stranici eupita.eu te Facebook i Instagram profilu Tko te pita? EU pita. 

Popunjavanje upitnika: http://eupita.eu/ukljuci-se/reci-nam-sto-mislis-ispuni-upitnik/