Temeljem obveza proizašlih iz Strateškog projekta za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi, čiji je korisnik Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a partner Hrvatska gospodarska komora, tematska inovacijska vijeća za zdravlje i kvalitetu života, sigurnost, promet i mobilnost, hranu i bioekonomiju te energiju i održivi okoliš objavila su 15. ožujka 2019. javne pozive za iskaz interesa za dostavu projektnih ideja poslovnog sektora u tematskim prioritetnim područjima definiranim Strategijom pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine.

U sklopu ovih poziva projektne ideje prikupljaju se s ciljem pripreme zalihe projektnih ideja poslovnog sektora u području istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) u skladu sa Strategijom. Na taj se način, pristupom odozdo prema gore, osigurava učinkovit proces poduzetničkog otkrivanja i pruža podrška provedbi i apsorpciji sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u području IRI.

Ovim se pozivima prikupljaju isključivo projektne ideje. Prikupljene ideje poslužit će za usmjeravanje nadolazećeg natječaja za financiranje projekata koje će raspisivati Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u području IRI. Projektne ideje se trebaju odnositi na razvoj novih proizvoda i usluga, tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u IRI (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorna ili kolaborativna istraživanja) te jačanje kapaciteta poslovnog sektora za IRI kroz poboljšanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim institucijama. Projektne ideje moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja: industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj, studija izvedivosti. Projekti proizašli iz projektnih ideja moraju se moći realizirati u roku od najviše 36 mjeseci od početka eventualne realizacije, na području Republike Hrvatske. Prihvatljivi podnositelji i partneri su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici. Institucije iz znanstveno-istraživačke zajednice mogu se prijaviti kao partneri poslovne zajednice.

Proces validacije projektnih ideja provode validacijski odbori tematskih inovacijskih vijeća. Osnovni kriteriji prihvatljivosti temeljem kojih će se validirati relevantnost projektnih ideja su:

1. relevantnost projektne ideje za svako prioritetno tematsko područje;

2. kvaliteta projektne ideje.

Javni pozivi otvoreni su do 25. ožujka 2019. godine, a projektne ideje se podnose slanjem potpisanog i ovjerenog obrasca u skladu s odgovarajućim javnim pozivom. Pozivi su objavljeni u rubrici Aktualno, na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Izvor: www.mingo.hr