Uz potporu Veleposlanstva SAD-a, Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj raspisala je natječaj pod nazivom „Mladi: snaga zajednice” čiji je cilj povećati sudjelovanje mladih u procesima lokalnog razvoja u pet lokalnih zajednica (Zadar, Rijeka, Jastrebarsko, Postira i Đakovo) kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava inovativnim inicijativama koje pokreću i vode neformalne skupine mladih.

Tko se može prijaviti?

  • neformalne skupine mladih od 18 do 30 godina starosti na dan objave natječaja (najmanje 3 osobe) koji žive i/ili imaju prebivalište/boravište na području Rijeke
  • oni koji imaju ideje i sposobni su poboljšati uvjete života mladih u zajednici u kojoj žive;
  • mladi koji su aktivni i imaju volju, prijatelje, susjede i druge koji su spremni učiniti nešto za sebe i svoju zajednicu;
  • mladi koji nisu članovi upravljačkih struktura organizacija profitnog ili neprofitnog sektora i/ili političkih stranki te članovi Savjeta mladih ili zaposlenici gradske uprave ili gradskih institucija.

Što se može prijaviti?

Inovativne inicijative kojima mladi osmišljenim aktivnostima i programima za razvoj zajednice potiču razvoj aktivnog građanstva i društvenog kapitala u lokalnoj zajednici te time omogućuju međusektorsku suradnju i održivi razvoj zajednice.

Inicijativa mladih mora se provoditi na području lokalne zajednice u kojoj mladi žive.

Inovativne inicijative trebaju biti odraz stvarnih potreba zajednice u kojoj će se aktivnosti provoditi te snaga i resursa kojima zajednica raspolaže. Ovo je jamstvo da će zajednica podržati inicijativu, što će značajno unaprijediti djelotvornost iste. Zato je od neprocjenjive važnosti u proces razvoja uključiti sve one koji bi mogli biti zainteresirani za sudjelovanje (građane, poduzeća, obrtnike, škole, knjižnice i dr.).

Koliko iznosi financijska podrška po projektu?

Visina financijske podrške može iznositi do 20 tisuća kuna, a dodijelit će se ukupno deset potpora, po dvije u svakom uključenom gradu/općini.

Kako se prijavljuju inicijative?

Upute za prijavu, opisni obrazac prijave te izjavu članova/ica neformalne skupine moguće je preuzeti s mrežnih stranica Europske zaklade za filantropiju i društveni razvoj.

Do kada se mora podnijeti prijava na natječaj?

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju potrebno je na propisan način postaviti u inbox Facebook stranice Zadobrobit.hr do 2. lipnja 2019. godine do 12:00 sati.

Kako se odabiru inovativne inicijative?

Europska zaklada i Nacionalna zaklada će organizirati komisijsku provjeru prijava.

Na završnom predstavljanju u Tvornici ideja u lipnju 2019. godine sukladno ostvarenom rezultatu donijet će se odluka o odabiru po dvije najbolje ocjenjene inicijative u svakom od uključenih gradova/općina.

Svi prijavitelji u pojedinoj lokalnoj zajednici imati će priliku međusobno ocjenjivati sve zaprimljene inicijative na završnom predstavljanju na Tvornici ideja u svakom od uključenih gradova/općini.

Na Tvornici ideja prijavitelji će imati mogućnost prije završnog odabira ukratko uživo predstaviti svoje inovativne inicijative.

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva te uz podršku Veleposlanstva SAD-a danas je raspisala natječaj pod nazivom ˝Mladi: snaga zajednice˝ čiji je cilj povećati sudjelovanje mladih u procesima lokalnog razvoja u pet (5) lokalnih zajednica (Zadar, Rijeka, Jastrebarsko, Postira i Đakovo) kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava inovativnim inicijativama koje pokreću i vode neformalne skupine mladih.

Ukoliko si mlada osoba između 18 – 30 godina, željna promjene u zajednici, sa inovativnom inicijativom, pozivamo te da pročitaš daljnje upute, prijaviš se, te pokažeš da su mladi snaga naše zajednice!

Izvor: www.

Dokumentacija:

Upute za prijavu

Opisni obrazac prijave

Izjava članova/-ica neformalne skupine