Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Mjere 9, podmjere 9.1. »Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru« – provedba tipa operacije 9.1.1. »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« dana 19. rujna 2018. , koji je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr), Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) i Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr) te se isti mijenja kako slijedi:

1. U Natječaju, Prilog 3 – Ugovor o financiranju zamjenjuje se novim Prilogom 3 – Ugovor o financiranju.

2. U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

Prva izmjena drugog Natječaja za operaciju 9.1.1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija od 13. studenoga 2018.

Izvor: www.ruralnirazvoj.hr