Skupština LAG-a ,,Strossmayer“ donijela je dana 17. svibnja 2023. godine Odluku o prvoj izmjeni 5. LAG Natječaja za tip operacije 1.1.1 ,,Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” iz LRS LAG-a ,,Strossmayer“ 2014.-2020.

LAG natječaj se mijenja u sljedećem dijelu: na 3. stranici, pod točkom 1. Opće odredbe, u dijelu 1.1. Predmet, svrha u raspoloživa sredstva Natječaja dio iz teksta:

,, Raspoloživa sredstva: 366.704,56 HRK“ mijenja se i glasi:

 ,,Raspoloživa sredstva: 93.252,50 EUR“.

U ostalim odredbama LAG Natječaj ostaje nepromijenjen.

Tekst natječaja prve izmjene 5. LAG Natječaja za tip operacije 1.1.1 ,,Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” iz LRS LAG-a ,,Strossmayer“ 2014.-2020. možete pogledati na linku:

5. LAG Natječaj prva izmjena TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”