Skupština LAG-a ,,Strossmayer“ donijela je dana 12. travnja 2022. godine Odluku o prvoj izmjeni 4. LAG Natječaja za tip operacije 1.1.1 ,,Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” iz LRS LAG-a ,,Strossmayer“ 2014.-2020.

LAG-natječaj se mijenja u sljedećem dijelu:

na 3. stranici, pod točkom 1. Opće odredbe, u dijelu 1.1. Predmet, svrha u raspoloživa sredstva Natječaja dio iz teksta:

,, Raspoloživa sredstva: 1.489.100,43 HRK“ mijenja se i glasi:

,,Raspoloživa sredstva: 4.357.396,23 HRK“

U ostalim odredbama LAG Natječaj ostaje nepromijenjen.

Tekst natječaja prve izmjene 4. LAG Natječaja za tip operacije 1.1.1 ,,Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” iz LRS LAG-a ,,Strossmayer“ 2014.-2020. možete pogledati na linku:

LAG_natječaj_TO_1.1.1. LRS LAG_STROSSMAYER – prva izmjena