Obavještavamo vas da će ured Lokalne akcijske grupe ”Strossmayer” od 01. studenog 2018. godine poslovati na novoj adresi, Splitska 21 (DVD Đakovo).