PITANJA I ODGOVORI – 1.1.4.

PITANJA I ODGOVORI – 3. LAG NATJEČAJ TIP OPERACIJE 1.1.4. “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“

1.P: Da li porez na polovne pokretnine ulazi u ukupan iznos potpore od 15.000 eura i da li PDV na novu mehanizaciju također ulazi u iznos potpore? Također nas zanima koji datum možemo staviti kao početak projekta?

O: U Natječaju za TO 1.1.4. ,,Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ pod točkom 3.2 Prihvatljivost aktivnosti su navedene aktivnosti/troškovi za koje se može dodijeliti potpora. Iz istog je vidljivo da Porez na polovne pokretnine nije prihvatljiv trošak. Ukoliko je nositelj projekta obveznik PDV-a te ima mogućnost povrata PDV-a, odnosno odbitka pretporeza, iznos PDV-a ne ulazi u iznos potpore. U Natječaju za TO 1.1.4. ,,Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ pod točkom 3.1. Prihvatljivost projekta se navodi: provedba projektnih aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja prijave projekta Datum početka projekta je datum kada planirate započeti projektne aktivnosti odnosno provedbu projekta.

2. P: Koji je najkasniji mogući datum registracije novoosnovanih OPG-a koji se planiraju javiti na natječaj mjere 1.1.4.?

O: Sukladno LAG Natječaju prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva Savjetodavna služba neće uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon 16. svibnja 2019. godine. Da bi nositelj projekta ostvario bodove prema Kriteriju odabira 1 – Ekonosmka veličina poljoprivrednog gospodarstva – mora dostaviti Potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva kao obaveznu dokumentaciju kod prijave na Natječaj izdanu od Savjetodavne službe nakon objave Natječaja te potpisanu od djelatnika Savjetodavne službe kako je i navedeno u Prilogu I. Dokumentacije za podnošenje prijave projekta za tip operacije 1.1.4. pod rednim brojem 4.

3. P: U slučaju nabave mehanizacije kroz projekt mjere 1.1.4., je li moguće ostvariti bodove za KO 4- održivost projekta? Dakle, nabavom nove/modernije mehanizacije korisnik će primjenom pravovremenih i pravilnih određenih agrotehničkih zahvata osigurati kontinuiranu količinu outputa (proizvedene višnje na OPG-u), što do sada nije bio slučaj jer prijavitelj nije posjedovao vlastitu mehanizaciju i time nije mogao osigurati konkurentne i ujednačene prinose zbog velikog utjecaja vanjskih faktora.

O: Prema Prilogu IV. LAG Natječaja, kako bi nositelj projekta ostvario bodove po navedenom kriteriju – Održivost projekta – projektni rezultati moraju se koristiti i iskorištavati kontinuirano, odnosno održivost rezultata mora biti zajamčena i nakon završetka projekta. Projekt se smatra održivim ako su relevantne aktivnosti nastavljene i ako su outputi zadržani ili dalje razvijeni i nakon završetka financiranja.

4. P: Projekat za koji se prijavljujemo na natječaju 1.1.4, mora li podnositelj sam financirati u iznosu od 50 % ?

O: Potpora iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti u 100 % iznosu. Isplate su u dvije rate, prvi Zhtjev za isplatu korisnik podnosi nakon Odluke Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razdoblju o odabiru projekta u iznosu od 50% potpore. U obrascu Poslovni plan – Tablični dio, tablica A Akcijski i financijski plan prijavitelj treba prikazati kako će financirati projekt sa 50% isplaćene potpore putem prve rate (ostatak vlasititm sredstvima ili kreditom). Kada se sve aktivnosti u projektu provedu i troškovi plate, korisnik tada može podnijeti drugi zahtjev za isplatu za preostalih 50% potpore u kojem mora priložiti uz ostalu dokumentaciju i račune/ugovore i slično, te dokaze da su isti plaćeni za sve aktivnosti/troškove u projektu.