Šest je mjera potpora, a koji su uvjeti prihvatljivosti, objavila je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Objavljen je Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti Covid-19, obavijestili su iz Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Mjere potpore za koje se korisnici mogu prijaviti su:

  • Mjera 1. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava – tele
  • Mjera 2. Potpora uzgajivačima tovne junadi
  • Mjera 3. Potpora uzgajivačima krmača
  • Mjera 4. Potpora proizvođačima jabuka
  • Mjera 5. Potpora proizvođačima mandarina
  • Mjera 6. Potpora proizvođačima krumpira

Kada je riječ o uvjetima prihvatljivosti, mikro, mala, srednja i velika poduzeća moraju biti upisana u Upisnik poljoprivrednika. Za Mjeru 1. i 2. poduzeća osim navedenog moraju biti upisana u Registar farmi i imati upis grla u JRDŽ.

Što se tiče Mjere 3., također moraju biti upisana i u Registar farmi, a u JRDŽ na dan 30. studenog. 2020. imati upisano najmanje 6 krmača. “Svakako trebaju imati registriran promet od najmanje 10 svinja po krmači u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine”, napominju.

Za preostale, osim navedenog moraju podnijeti Jedinstveni zahtjev za potporu za površine pod jabukama i/ili mandarinama i/ili krumpirom u 2020. godini te staviti na tržište:

  • za mjeru 4.: u referentnom razdoblju od 1. kolovoza 2020. do 31. prosinca 2020. godine najmanje 15 tona/ha jabuke
  • za mjeru 5.: u referentnom razdoblju od 1. rujna 2020. do 31. prosinca 2020. godine najmanje 7,5 tona/0,5 ha mandarine
  • za mjeru 6.: u referentnom razdoblju od 1. rujna 2020. do 31. prosinca 2020. godine najmanje 40 tona/2 ha krumpira

Iz APPRRR-a napominju kako se ove potpore ne mogu dodijeliti poduzetnicima koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

Nadalje, ne mogu se dodijeliti velikim i srednjim poduzetnicima koji su već bili u poteškoćama u smislu Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 na dan 31. prosinca 2019. godine, no mogu mikro i malim poduzetnicima koji su bili u poteškoćama u smislu Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 na  dan 31. prosinca 2019., pod uvjetom da se nad njima ne provodi skupni postupak insolventnosti prema nacionalnom zakonodavstvu i nisu primili pomoć za sanaciju ili pomoć za restrukturiranje.

Zahtjevi se podnose od 10. veljače 

Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET-a od 10. veljače do 5. ožujka 2021. godine. Podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni zahtjev za potporu poštom do 5. ožujka 2021. (zahtjev za potporu mora biti poslan do navedenog roka) na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: “Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanim pandemijom bolesti Covid-19”.

Uz ispisan i ovjeren zahtjev dužan priložitiIzjavu iz Priloga 1 Pravilnika, kopiju Referentne stranice Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika za 2020. godinu ukoliko je podnositelj pravna osoba, za mjeru 4, 5 i 6 potrebno je dodatno priložiti i dostaviti popratnu dokaznu dokumentaciju za trženje robe u referentnom razdoblju.

Prihvatljivi dokaz o trženju je: za korisnike koji su upisani u Registar poreznih obveznika: otpremnica/račun izdana od strane podnositelja Zahtjeva u referentnom razdoblju, a za korisnike koji nisu upisani u Registar poreznih obveznika: podatak iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih proizvoda iz Upisnika poljoprivrednika /poljoprivrednih gospodarstava.

Izvor: agroklub.com