Finska je kao predsjedavajuća predložila proračun od 1.087 milijardi eura za sedmogodišnje razdoblje.

Finska je kao predsjedavajuća država, članicama EU podnijela svoj prijedlog za sljedeći dugoročni proračun EU, višegodišnji financijski okvir (VFO) za 2021.-2027.

Predložen je proračun od 1.087 milijardi eura za sedmogodišnje razdoblje, što je 1,07% bruto nacionalnog dohotka država članica EU-a. Predloženi proračun usredotočuje se na nove prioritete EU-a, kao što su klimatske promjeneistraživanje i inovacija te upravljanje migracijama. Također osigurava financiranje reformirane poljoprivredne politike i kohezijske politike.

Dodatno financiranje novih prioriteta EU-a

Kao trenutna predsjedateljica Vijeća EU-a, Finska predlaže da EU u svom financijskom okviru dodijeli:

  • 323 milijarde eura za kohezijsku politiku (regionalni razvoj)
  • 334 milijardi eura za potporu i razvoj poljoprivrede
  • 356 milijardi eura za ostale programe, uključujući nove prioritete

Financiranje programa EU, uključujući nove prioritete, čini najveći udio prijedloga predsjedništva i 37% je skuplji nego  trenutni financijski okvir. Ulaganje u nove prioritete važno je kako bi se moglo odgovoriti na izazove klimatskih promjena, stvoriti održivi rast u Europi i osigurati zaštitu europskih građana. Istovremeno treba prepoznati posebne potrebe regija i podržati poljoprivredni razvoj. Također je vrijedno napomenuti da financiranje poljoprivrede, a posebno ruralnog razvoja, također daje snažnu potporu klimatskim promjenama. Sve u svemu, 40% sredstava dodijeljenih poljoprivredi trebalo bi utrošiti na ublažavanje klimatskih promjena.

Pripremila je i prijedlog u skladu s političkim smjernicama i rasporedom koje joj je dalo Europsko vijeće. Prijedlog se temelji na bilateralnim pregovorima koji su vođeni s državama članicama na jesen i na raspravama u Vijeću za opće poslove i u Europskom vijeću. Pregovori će biti okončani kada Europski parlament da suglasnost na novi višegodišnji financijski okvir

Izvor: agroklub.com