WP_20160310_19_42_23_ProU mjesecu ožujku ove godine na području Lokalne akcijske grupe „STROSSMAYER“ u suradnji sa Općinama Drenje, Levanjska Varoš, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci održana su predavanja o osnovama provedbe LEADER programa u RH i programu razvoja LAG-a „Strossmayer”, te radionice – ”Priprema članova LAG-a „Strossmayer” za sudjelovanje u procesu izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a „Strossmayer””.

Predavanja i radionice su vodili gosp. Slavko Vuković, dipl.politolog, stručni konzultant za ruralni razvoj i Danijela Ljubas, voditeljica LAG – a ”STROSSMAYER”.

Svrha predavanja također je bila i da se članstvo upozna sa radom Lokalne akcijske grupe ”STROSSMAYER” i novoizabranom voditeljicom.

Dosad su predavanja održana u sedam Općina sa područja LAG – a, zadnje predavanje će se održati u Gradu Đakovu poslije Uskrsnih blagdana.

Pozvani su svi zaineteresirani sa ovog područja da prisustvuju predavanju i radionici, te samim time da postanu i dio Lokalne akcijske grupe ”STROSSMAYER”.

[envira-gallery id=”117″]