U Narodnim novinama broj 81 od 09. rujna 2016. godine objavljen je Pravilnik o provedbi Mjere M09 “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.”

U nastavku je tekst Pravilnika koji je dostupan i u poveznici:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_09_81_1822.html