Podmjera 19.2.- Provedba operacija unutar CLLD strategije

Podmjera  4.1. – Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog

gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Podmjera 4.1. -. Korištenje obnovljivih izvora energije

 Podmjera 6.4. – Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

 Podmjera 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Podmjera 8.5. – Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Podmjera 8.5. –  Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

Podmjera 8.6. – Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Podmjera 8.6. – Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Podmjera 8.6. – Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

 Podmjera 9. –  Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija

Podmjera 16.1.- Operativne skupine

Podmjera 16.1./16.2. –  Pilot projekti i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija

Podmjera 16.4. – Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

Koja će se održati u ponedjeljak 16.05.2016. godineu Vijećnici Općine LEVANJSKA VAROŠ s početkom u 18:00 sati

 

Za sve informacije o održavanju tematskih radionica možete se informirati na

www.lag-strossmayer.hr , ili na telefon: 031-856-310, mob. 098-960-7137