• Podmjera 3.1.- Potpora  za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

 • Podmjera 3.2. – Potpora za troškove informiranja i promoviranja

 • Podmjera 4.1. – Restrukturiranje, modernizacija i povećanje

 • konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

 • Podmjera 4.1. – Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog

 • gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

 • Podmjera 4.1. – Korištenje obnovljivih izvora energije

 • Podmjera 4.2. –  Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

 • Podmjera 4.2. –  Korištenje obnovljivih izvora energije

 • Podmjera 4.4. – Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

 • Podmjera 7.2. – Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

 • Podmjera 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Koja će se održati u utorak 17.05.2016. godine sa početkom u 18:00 sati u ĐAKOVU u dvorani Katoličko bogoslovnog fakulteta

 

Za sve informacije o održavanju tematskih radionica možete se informirati na

www.lag-strossmayer.hr , ili na telefon: 031-856-310, mob. 098-960-7137