• Podmjera 19.2.- Provedba operacija unutar CLLD strategije

 • Podmjera  4.1. – Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog

 • gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

 • Podmjera 4.1. -. Korištenje obnovljivih izvora energije

 •  Podmjera 6.4. – Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

 •  Podmjera 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

 • Podmjera 8.5. – Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

 • Podmjera 8.5. –  Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

 • Podmjera 8.6. – Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

 • Podmjera 8.6. – Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

 • Podmjera 8.6. – Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

 •  Podmjera 9. –  Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija

 • Podmjera 16.1.- Operativne skupine

 • Podmjera 16.1./16.2. –  Pilot projekti i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija

 • Podmjera 16.4. – Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

Koja će se održati u srijedu 18.05.2016. godine u Vijećnici Općine DRENJE s početkom u 20:00 sati

 

Za sve informacije o održavanju tematskih radionica možete se informirati na

www.lag-strossmayer.hr , ili na telefon: 031-856-310, mob. 098-960-7137