Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima.

Pozivaju se jedinice lokalne samouprave, osnivači dječjih vrtića da sukladno Pozivu prijave projekte koji pridonose poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima.
Ukupni iznos planiranih sredstava za projekte iznosi 67.500.000,00 kn (šezdesetsedammilijunapetstotisućakunanulalipa).

Prijava se šalje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu Prijavitelja, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Ministarstva, obavezno uz naznaku: POZIV za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini s naznakom NE OTVARATI, na adresu:

Ministarstvo za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku
Trg Nevenke Topalušić 1
10 000 Zagreb

Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objavljivanja Poziva na internetskoj stranici Ministarstva.
Molimo sve prijavitelje da posebnu pažnju obrate na način prijave koji je detaljno opisan u Uputama za prijavitelje!

Dokumentacija za prijavu dostupna je ovdje.

Izvor: www.mspm.hr