Poziv na Redovnu Izbornu sjednicu Skupštine

Temeljem članka 20. Statuta Lokalne akcijske grupe „Strossmayer“, Predsjednica LAG-a ,,Strossmayer˝ Božana Rogalo saziva Redovnu Izbornu sjednicu Skupštine LAG-a „Strossmayer“ koja će se održati 16. srpnja 2020. godine (četvrtak) u prostorijama LAG-a ”Strossmayer”, na adresi Splitska 21, Đakovo s početkom u 20:00 sati.

Za sjednicu Skupštine predložen je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Otvaranje sjednice i izbor radnih tijela

a) Radno predsjedništvo  3 člana

b) Zapisničar

c) Ovjerovitelje zapisnika  2 člana

d) Verifikacijska komisija  3 člana

 • Izvješće verifikacijske komisije
 • Prihvaćanje dnevnog reda
 • Usvajanje Financijskog izvješća za 2019. godinu
 • Izvješće Nadzornog odbora
 • Godišnje izvješće Predsjednice o radu LAG-a za 2019. godinu
 • Izvještaj o radu LAG-a u proteklom mandatnom razdoblju
 • Razrješenje Predsjednice, dopredsjednika, članova Upravnog odbora, zamjenskih članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora
 • Prijave i prijedlog kandidata te izbor Predsjednika/ce  
 1. Prijave i prijedlog kandidata te izbor dopredsjednika, članova Upravnog odbora, zamjenskih članova Upravnog odbora
 2. Prijave i prijedlog kandidata te izbor članova Nadzornog odbora
 3. Obraćanje Predsjednika/ce LAG-a Skupštini
 4. Razno