Otvoren je poziv volonterskim timovima u područjima visokog prioriteta u vrijednosti od 1 milijun eura.
Prioriteti: 
– europska kulturna baština,

–  integracija državljana trećih zemalja (uključujući tražitelje azila i izbjeglice),

– odgovor na izazove povezane s okolišem, uključujući sprečavanje katastrofa, pripravnost i oporavak (izuzevši hitan odgovor na katastrofe).
Rok: 19.09.2019.

Cilj je Europskih snaga solidarnosti promicati solidarnost kao vrijednost, prvenstveno putem volontiranja, i povećati sudjelovanje mladih i organizacija u pristupačnim i visokokvalitetnim aktivnostima solidarnosti kao sredstvu za doprinos jačanju kohezije, solidarnosti, demokracije i građanstva u Europi, istodobno odgovarajući na društvene izazove i jačajući zajednice, uz poseban napor u području promicanja socijalne uključenosti. Na taj se način doprinosi i europskoj suradnji relevantnoj za mlade. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3AC2019%2F196%2F09&fbclid=IwAR2m1Nnsah4tEaR1W2WyRxzs0GArsUE2ePAx3QrIZ4FwU_2MydUI8Cq2nOs