Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda, vrijedan 20 milijuna kuna, koji je otvoren do ponedjeljka, 8. srpnja 2019. godine.

Potpora za kupovinu steonih junica namijenjena je poljoprivrednicima koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika, a  koji na svom poljoprivrednom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda te ih koriste u proizvodnji mlijeka i koje su evidentirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja. Potpora je namijenjena sufinanciranju troška kupovine minimalno tri grla kategorije steonih junica, dok je iznos potpore ograničen na maksimalnih 30.000,00 kuna po korisniku. 

Podsjetimo, proizvođači sirovog mlijeka i teladi za proizvodnju goveđeg mesa posljednje tri godine bili su oštećeni prijetnjom pojave zaraznih bolesti koje su narušile proizvodni potencijal na njihovim poljoprivrednim gospodarstvima. Zbog toga su proizvođači u uzgoju smanjili broj rasplodnog podmlatka namijenjenog obnovi stada, što je zbog već prisutnog poremećaja na tržištu u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda dodatno otežalo njihov položaj.

Ministarstvo poljoprivrede stoga je pripremilo Program potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva koji provodi u trogodišnjem razdoblju (od 2018. do 2020. godine).  Program se sastoji  od dvije mjere „Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda“ i „Potpora za gubitak prihoda u uzgoju rasplodnih junica“. U tri godine provođenja Programa poljoprivrednicima će biti dodijeljeno ukupno 195 milijuna kuna bespovratnih sredstava.  Provedbom ovih dviju mjera očekuje se pozitivan utjecaj  na obnovu proizvodnog potencijala te vraćanje proizvodnje i uzgoja na razinu prije nastupa okolnosti koje su uzrokovale pad broja krava i smanjenu proizvodnju rasplodnog podmlatka za obnovu stada tijekom 2016. i 2017. godine.

U 2018. godini, prvoj godini provedbe Programa novčana sredstva u ukupnom iznosu od 20 milijuna kuna za kupnju steonih junica kombiniranih i mliječnih pasmina goveda, dobilo je 669 korisnika od kojih je čak 305 mlađe od 41 godinu. Za nadoknadu gubitka prihoda u uzgoju rasplodnih junica odobrena su sredstva od 45 milijuna kuna za 6.566 korisnika.

Novčana sredstva u iznosu od 20 milijuna kuna u 2019. godini za kupnju steonih junica kombiniranih i mliječnih pasmina goveda, biti će odobrena korisnicima do kraja 2019. godine. U tijeku je zaprimanje prijava na Javni poziv za kupnju steonih junica kombiniranih i mliječnih pasmina goveda te je do početka srpnja zaprimljeno 1.060 prijava koje su trenutno u obradi.  Za nadoknadu gubitka prihoda u uzgoju rasplodnih junica u tijeku su prijave za ovu mjeru potpore. Prijave traju do 1. listopada 2019. godine, a ukupno predviđeni iznos potpore za ovu mjeru u 2019. godini iznosi 45 milijuna kuna.